Extra Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Graag nodigen we jullie uit voor een extra ingelaste Algemene Ledenvergadering op maandag 11 december om 20.00u in de Hellekeet.

Inmiddels kunnen wij bevestigen dat er wederom bij de leden veel interesse is om middels een obligatielening de uitbreiding padelbanen te financieren. Wij bereiden de business case voor en willen deze graag in de extra ALV aan alle leden voorleggen.

Tevens zullen we een toelichting geven op de reserveringen voor de tennisbanen. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

De agenda voor deze avond:

1 Opening

2 Uitleg business case nieuwe padelbanen

3 Beantwoording vragen van leden

4 Stemming en uitslag

5 Rondvraag

6 Sluiting

 

Na deze presentatie zal het bestuur de leden vragen om toestemming te verlenen voor het realiseren van 2 extra padelbanen (baan 5 en 6) op gravelbaan A en B. Er zal anoniem gestemd worden via een stemformulier.

Dit is een belangrijk besluit voor onze vereniging, daarom hechten wij als bestuur veel belang aan een grote opkomst. We zouden het enorm waarderen als jullie als lid bij deze extra ALV aanwezig zullen zijn.

 

Met vriendelijk groet,

Bestuur TPC De Hellekens