Lidmaatschap

Lidmaatschap TPC de Hellekens
Het lidmaatschap kun je op ieder moment in laten gaan. Een contributiejaar bij TPC de Hellekens loopt van 1 januari t/m 31 december. Gedurende het jaar kun je onbeperkt tennissen en padellen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per persoon.

Lidmaatschap – Senior
Het lidmaatschap voor senioren bedraagt € 115,- per jaar. Dit lidmaatschap kunnen we laag houden aangezien we volledig op vrijwilligers draaien. Daarom geldt voor senioren dat zij 2 bardiensten per jaar dienen te draaien. Deze bardienst kun je draaien op een moment dat het jou uitkomt. Mocht je geen bardienst willen verzorgen, dan kun je deze afkopen voor € 80,- per jaar.
Senior word je in het jaar dat je 18 wordt. Vanaf het jaar dat je 75 wordt, ben je vrijgesteld van de bardienst.

Lidmaatschap – Student
Buitenshuis studerende studenten betalen € 85,- per jaar voor het lidmaatschap

Lidmaatschap – Jeugd
Het lidmaatschap voor junioren bedraagt € 65,- per jaar. Het 2e en volgende jeugdlid (per gezin) betaalt € 60,- per jaar.
Voor jeugdleden die op de basisschool zitten bedraagt de contributie voor het eerste jaar € 30,-. Indien een jeugdlid (basisschool) gebruik maakt van een trainingssessie wordt de contributie terugbetaald.

Gezinsabonnement
Wij bieden gezinnen de mogelijkheid om voor een bedrag van € 295,- per jaar met het hele gezin lid te worden van onze vereniging. Dit lidmaatschap is geldig voor gezinnen met 2 of meer kinderen en geldt tot een leeftijd van 18 jaar. Alle gezinsleden ontvangen een KNLTB-pas en kunnen actief gebruik maken van alle faciliteiten van onze club.

Rustend lid
Wij bieden u de mogelijkheid om voor een bedrag van € 30,- per jaar lid te blijven van onze vereniging en op de hoogte te blijven rondom het reilen en zeilen van de vereniging.
U kunt dan te allen tijde deelnemen aan de activiteiten die wij jaarlijks organiseren en u ontvangt de nieuwsbrief. U ontvangt geen KNLTB-pas en kunt ook niet meer actief gebruik maken van onze tennis- en padelbanen.
Bardienst draaien is niet verplicht.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap van TPC de Hellekens geldt voor 1 kalenderjaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd.
Opzegging van het lidmaatschap voor een komend jaar dient schriftelijk of per e-mail voor 31 december te geschieden. Bij opzegging van het lidmaatschap na deze datum wordt men geacht – volgens het bepaalde in het huishoudelijk reglement – het volgende verenigingsjaar nog lid te zijn met de daaraan verbonden financiële consequenties.

Ook lid worden van de Hellekens?

Vul snel het inschrijfformulier in!

Lid worden