Baanreglement TPC de Hellekens

Dit baanreglement dient men in acht te nemen.

Algemeen
De banen zijn eigendom van TPC de Hellekens en uitsluitend toegankelijk voor leden van de vereniging (zie uitzondering junioren).

Baanonderhoud tennis (zomer)
Onderhoud na het spelen: de banen dienen voor afloop van de speeltijd gesleept te worden met de op de baan aanwezige sleepnetten. Indien de banen door regenval nat zijn en er plassen gevormd zijn, deze nooit slepen. Bij het slepen van deze plassen wordt de baan dicht gesmeerd. Daardoor wordt de waterdoorlaatbaarheid aanzienlijk slechter waardoor de volgende keer nog meer plassen op de baan komen. Verzocht wordt de banen schoon te houden en niet over de netten te springen. Men dient er op toe te zien dat de lichtinstallatie niet onnodig brandt. Schakel de verlichting uit als er niemand meer aan het spelen is. Houdt u er rekening mee dat na het uitschakelen van de verlichting, ca. 15 minuten moet worden gewacht voordat opnieuw de lampen mogen worden ingeschakeld in verband met het type lampen dat is toegepast. De verlichting wordt middels tijdschakelaars om ca. 23.00 uur automatisch uitgeschakeld. Sleutels voor het inschakelen van de verlichting kunnen tegen betaling van een borg worden besteld bij de ledenadministratie. Men is verplicht om voor het einde van de speelperiode de gehele baan te slepen inclusief de uitloop om mos- en algengroei te voorkomen .
De geïnstalleerde sproei-installatie zal een aantal malen per dag de gravelbanen automatisch sproeien. Dit wordt voorafgegaan door een harde claxon. Hierna duurt het ongeveer 5 minuten voordat het sproeien aanvangt, in die tijd moeten de gravelbanen worden gesleept. Tijdens het sproeien moeten alle spelers de banen verlaten. Na het sproeien kan weer verder worden gespeeld. Eventuele natte plekken of plassen op laten drogen, deze nooit slepen. Aanwijzingen van de groundsmen en leden van het bestuur dienen altijd te worden opgevolgd.

Baanonderhoud tennis (winter)
De acecourt banen zijn vier-seizoenenbanen, hierop kan het jaar rond getennist worden. Er zijn enkele uitzonderingen:

  • Vorst: bij vorst kan gewoon gespeeld worden. De baan is echter zeer hard en daardoor blessure gevoelig. Bespelen is toegestaan.
  • Sneeuw: indien er sneeuw op de baan ligt, kan deze niet bespeeld worden. Sneeuw niet verwijderen, dit kan de baan beschadigen. Banen niet bespelen.
  • Dooi: dooi- en regenwater kan niet wegzakken in de bevroren ondergrond. De baan wordt daardoor zacht en kan beschadigen. Banen niet bespelen.

Kleding en schoeisel
Men mag alleen op de tennis/padelschoenen de banen betreden, absoluut geen schoenen met grof profiel, zoals trimschoenen etc. Men dient erop toe te zien dat bij het verlaten van de banen het schoeisel zoveel mogelijk wordt ontdaan van gravel.
Hiervoor kan met gebruik maken van de op de banen aanwezige voorzieningen. Alle leden wordt verzocht tijdens het spelen tennis/sportkleding te dragen. Men is verplicht het paviljoen en de kleedruimtes uitsluitend met schoon schoeisel te betreden. Aanwezig (bar)personeel is gerechtigd corrigerend op te treden.

Reserveren
Onze vereniging gebruikt de KNLTB clubapp voor het reserveren van zowel de tennis- als padelbanen. De volgende tijden kunnen worden gereserveerd:

  • Tennis enkelspel 45 minuten
  • Tennis dubbelspel 90 minuten
  • Padel 60 minuten
    Het is niet mogelijk om meerdere tijdstippen achter elkaar te reserveren. Tussen iedere reservering moet minimaal 60 minuten zitten, zodat alle leden de mogelijkheid hebben om te spelen.
    Het is belangrijk dat u altijd uw lidmaatschapsbewijs bij hebt. Dit dient tevens als controle, zodat alleen leden gebruik maken van onze banen. Ieder lid, dus u ook, is bevoegd spelers zonder lidmaatschap bewijs van de baan te sturen.

Junioren
Junioren mogen spelen met juniorleden van andere tennis/padelverenigingen uit de omgeving, mits deze lid zijn van een bij de KNLTB aangesloten vereniging. Deze regel geldt van maandag tot en met vrijdag tot 19.00 uur. Op competitiedagen, tijdens toernooien en feestdagen kunnen in principe geen juniorleden van andere verenigingen uitgenodigd worden als dit een tekort aan banen op zou leveren voor de eigen leden.

Baanverhuur
Gedurende het hele jaar is het voor niet-leden mogelijk een tennis/padelbaan te huren. De kosten voor de huur van een tennisbaan of padelbaan (60 minuten) bedraagt €20,-.
Leden die een introducée mee willen nemen, dienen dit te melden bij de ledenadministratie. Kosten per introducée bedraagt €5,-.

Aansprakelijkheid
Het bestuur is niet aansprakelijk voor verloren of ontvreemde eigendommen. Leden die schade toebrengen aan de (baan)voorzieningen zijn hiervoor aansprakelijk.

Uitzonderingen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Versie augustus 2022